Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
Amsterdam TruiNight Jeans Scotchamp; Soda Heren maison Vesten online Zwart Truien Kopen maison Sale 0knPN8XwO
Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6
 • Inloggen
 • Voor ouders
 • Weet u...
  Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6 Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6 Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6 Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6 Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6
 • Toelating & bevordering

Via de button hiernaast kunt u voor elk leerjaar vanaf het eerste rapport de overgangsnormen en slaagnormen voor dit schooljaar inzien. 

Algemene regels 2018-2019

 1. Een leerling die twee keer doubleert in dezelfde klas of drie keer in totaal, moet naar een ander onderwijsty­pe (eventueel binnen onze scholengemeenschap). In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de  locatiedirecteur hiervan afwijken.
 2. Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren blijft zitten, moet naar een ander onderwijs-type (eventueel binnen onze scholengemeenschap). In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de  locatiedirecteur hiervan afwijken.
 3. Bij overmacht (te beoordelen door de teamleider) vervallen de overgangsnormen en beslist de docentenvergadering.
 4. Elke rapportvergadering kan een uitspraak formuleren inzake een overstap naar een ander onderwijstype. Als het gaat om een hoger onderwijstype, is deze uitspraak altijd een vrijblijvend advies. In de overgangsnormen van de afzonderlijke leerjaren is aangegeven of een uitspraak inzake een overstap naar een lager onderwijstype een vrijblijvend advies dan wel een dwingend besluit is.
 5. Een leerling die bevorderd is naar een volgend leerjaar, kan een verzoek indienen het jaar toch over te mogen doen. Zo’n verzoek kan echter o.a. om schoolorga­nisatorische redenen door de school afgewezen worden.
 6. Wisseling van schooltype, profiel, leerweg of vmbo-afdeling in de loop van het schooljaar kan, tenzij in een overgangsnorm anders bepaald is, in principe alleen plaatsvinden in leerjaar 3 en slechts tot de eerste rapportage. Een verzoek hiertoe kan o.a. om schoolorga­nisatorische redenen geweigerd worden. Bij een wisseling vanschooltype/leerweg begint de betreffende leerling in zijn nieuwe klas met een blanco cijferlijst: toetscijfers en het niet-afgeronde cijfer van de oude klas worden in de nieuwe klas niet meegeteld.

 

Zwart Black nieuwe Visetos Dame Small Mcm Duke Backpack Collectie Rugtas mcm 7Ybfgy6