Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
Schoudertassen filippa Black Dames Ines TyraSchoudertas Coat K Shop Online Filippa uitstekende filippa Prijs OiZXwPuTkl
Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW
 • Inloggen
 • Onderwijs
  • Onderwijs
  • Sandal volcom Recliner Teenslippers Schoenen Rood Heren in Volcom Shirts Zwang Jl1cKFOnderwijs
   • Canisius Classes
   • ICT-rijk onderwijs
   • Bètatechniek
   • Internationalisering
   • Olympiadeschool
   • Volleybalschool
   • Toptraject
  • Almelo
   • mavo
   • havo
   • vwo
   • Brugklas
   • Goethe Certificaten (Duits)
   • Delf diploma (Frans)
   • Anglia / Fast Lane English
  • Tubbergen Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW
   • vmbo & mavo
   • havo
   • vwo
   • Tweetalig onderwijs
   • Brugklas
   • Delf diploma (Frans)
   • Praktijkleren groen
  • Begeleiding
   • Huiswerkbegeleiding
   • Passend onderwijs
   • Pluspunt
   • Schoolmaatschappelijk werk
   • Mentor
   • Teamleider
 • Voor leerlingen
 • Voor ouders
 • Locaties
  • Locaties
  • Canisius Almelo
   • Over Canisius Almelo
   • Foto's & video's
  • Canisius Tubbergen
   • Over Canisius Tubbergen
   • Foto's & video's
   Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW
 • Agenda
 • Over Canisius
  • Over Canisius
  • Canisius
   • Missie
   • Contact
   • Geschiedenis
   • Gezonde schoolkantine
  • Overige informatie
   • Overig
   • Canisius magazine
  • Organisatie
   • Instelling Pius Canisius
   • Vacatures
   • Stichting Carmelcollege
 • Nieuws
 • Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW
 • Groep 8
 • FAQ
 • Contact
 • Inloggen
  • Rooster
  • It's learning
  • SOMtoday
  • Contacturen planner (CUP)
  • Intranet Carmel
  • ICT opstart
  • SOMtodayPersoneel
  • Office 365
 • Aanmelden
  • Aanmelden klas 1
  • Aanmelden klas 2 en hoger
  Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW
 • Voor ouders
 • Weet u...
  Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW
 • Toelating & bevordering

Via de button hiernaast kunt u voor elk leerjaar vanaf het eerste rapport de overgangsnormen en slaagnormen voor dit schooljaar inzien. 

Algemene regels 2018-2019

 1. Een leerling die twee keer doubleert in dezelfde klas of drie keer in totaal, moet naar een ander onderwijsty­pe (eventueel binnen onze scholengemeenschap). In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de  locatiedirecteur hiervan afwijken.
 2. Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren blijft zitten, moet naar een ander onderwijs-type (eventueel binnen onze scholengemeenschap). In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de  locatiedirecteur hiervan afwijken.
 3. Bij overmacht (te beoordelen door de teamleider) vervallen de overgangsnormen en beslist de docentenvergadering.
 4. Elke rapportvergadering kan een uitspraak formuleren inzake een overstap naar een ander onderwijstype. Als het gaat om een hoger onderwijstype, is deze uitspraak altijd een vrijblijvend advies. In de overgangsnormen van de afzonderlijke leerjaren is aangegeven of een uitspraak inzake een overstap naar een lager onderwijstype een vrijblijvend advies dan wel een dwingend besluit is.
 5. Een leerling die bevorderd is naar een volgend leerjaar, kan een verzoek indienen het jaar toch over te mogen doen. Zo’n verzoek kan echter o.a. om schoolorga­nisatorische redenen door de school afgewezen worden.
 6. Wisseling van schooltype, profiel, leerweg of vmbo-afdeling in de loop van het schooljaar kan, tenzij in een overgangsnorm anders bepaald is, in principe alleen plaatsvinden in leerjaar 3 en slechts tot de eerste rapportage. Een verzoek hiertoe kan o.a. om schoolorga­nisatorische redenen geweigerd worden. Bij een wisseling vanschooltype/leerweg begint de betreffende leerling in zijn nieuwe klas met een blanco cijferlijst: toetscijfers en het niet-afgeronde cijfer van de oude klas worden in de nieuwe klas niet meegeteld.

 

Wit mcm Mcm Satchel Amsterdam Bag Amsterdam Crossbody Heritage Dame outlet Mini White eCrdoxBW