SonnySweatvesten nederland Kinderen Truienamp; Jarman pepe Pepe Vesten Blouse Sale Jeans L45j3AR

“Het ware wijs indien van deze twijfelachtige modernisering werd afgezien. Wij adviseren dringend eerst maar eens een proefneming met snel-trekschuiten te doen”

Hieronder mijn toespraak bij het 15 jarig jubileum van Internet Society Nederland (met dank aan de ambtelijke ondersteuning door Dirk van der Woude):

Dames en Heren,

Het is om meerdere redenen plezierig om hier te staan en u namens de gemeente Amsterdam een paar woorden te mogen zeggen. Allereerst vanwege de hier aanwezigen, velen van u hebben jarenlang gewerkt aan de opkomst van de internetsamenleving. Niet altijd is onderkend met welke revolutie u bezig was.

Inmiddels is dat wel anders, constateer ik als volksvertegenwoordiger van de stad Amsterdam. Een stad die zoveel profijt trok van die revolutie. Tijdens dit lustrum kijkt u terug op de afgelopen 15 jaar waarin het nodige te pionieren viel. Soms met actieve tegenwerking. Dat was niet de eerste keer in de geschiedenis.

Ik wil u even meenemen naar het jaar 1838. In Amsterdam is men druk bezig met het aanleggen van het eerste segment van de spoorlijn van Haarlem naar Duitschland. Er is veel protest, vooral van de eigenaren van de trekschuiten. Zij vonden die spoorlijn volstrekt overbodig en deden het aanbod:

“als de gemeente meer capaciteit wenst willen we op uw kosten best wel meer paarden inspannen”.

Ook elders was men zorgelijk. Zo schreef de Kamer van Koophandel van een grote stad aan de Ministerraad:

“het ware wijs indien van deze twijfelachtige modernisering werd afgezien. Wij adviseren dringend eerst maar eens een proefneming met snel-trekschuiten te doen”.

Die spoorlijn naar Duitsland is er toch gekomen, betaald door de nationale overheid.Verzending Marc Cotton Nl Organic Sale marc Dames O'polo gratis marc Broeken TuinbroekBlack Sweater ZuOkXPi

Anderhalve eeuw later was het Rijk via de academische wereld betrokken bij een nieuwe generatie snelle verbindingen. Surfnet was al snel internationaal vermaard. Een uiterst nuttig fundament dat de Nederlandse wetenschap zeer zou steunen. Tot 1991 met verbindingen van 64 kilobit, 2 megabit in 1994 naar 10 gigabit in 1999.

Je zou denken dat wie in zo korte tijd dergelijke prestaties levert, zou kunnen rekenen op enthousiasme bij het plan om in ons land een superieure open uitwisseling van datastromen te starten. Dat bleek niet het geval, ambtelijke navolgers van die conservatieve kooplieden van vroeger vonden het maar niets dat Surfnet financiele steun bood aan dat plan.

U begrijpt al waar ik op doel, dat plan werd in 1997 het begin van een wereldsucces: de Amsterdamse internet exchange. De groei van het verkeer via AMS-IX in de afgelopen vijftien jaar is een goede illustratie van wat je met pionieren kunt bereiken. Begin deze maand werd de grens van 2 terrabit per seconde doorbroken. Ondertussen groeit ook het aantal bij AMS-IX aangesloten partijen als kool en dat allemaal met een open businessmodel waarvan de critici destijds zeker wisten dat het zou mislukken.

Ik moet het kort houden en daarom blijven vele andere succesvolle pioniers hier vandaag ongenoemd.

Met uw harde werken, soms tegen de verdrukking in, hebt u een belangrijke bijdrage geleverd aan de stad Amsterdam. We kennen een van de hoogste percentages internetgebruikers ter wereld en vrijwel alle banen hebben componenten die met ICT en internet te maken hebben. Beide ontwikkelingen maken deel uit van de snelst ingeburgerde innovatie in de Amsterdamse geschiedenis. De door veel aanwezigen hier gelegde basis zorgde er voor dat in Amsterdam sneller dan elders de vele innovatieve golven werden opgepikt en breed ingevoerd, van PC’s tot tablets en smartphones.

Zo’n vijftien jaar geleden werd dat niet verwacht. In 1994 verscheen een degelijk rapport met de titel Entertaining Telematics, geschreven voor het Ministerie van EZ. Twee scenario’s voor entertainmenttoepassingen werden hierin beschreven. Het verschil tussen de scenario’s zat ‘m in de snelheid waarin het publiek nieuwe technologie zou omarmen. Twee plaatjes, van een haas en een schildpad, symboliseerden de twee scenario’s.Een scenario beschreef het jaar 2004 als volgt:

“Als gevolg van de geringe interesse in informatie bij het gros van de bevolking,mbt Gent Heren mbt Online Red Ontruiming Goedkoop Mbt Schoenen Masai Mbt Webshop rotterdam Casual m136 057w10 HIWbEYD2e9
en de psychologische drempel bij het gebruik van een computer, blijft het aantal Internetgebruikers in Nederland beperkt tot hooguit een paar procent van de bevolking, voornamelijk hoger opgeleiden en jongeren.”

Voor de duidelijkheid: dit was het scenario van de haas. In het andere scenario, dat van de schildpad, komt het woord internet niet eens voor. We weten nu dat zelfs het ‘haas’ scenario een lichte onderschatting is gebleken.

De huidige economie is wellicht niet die destijds aangekondigde ‘nieuwe’ economie, al zie je juist in Amsterdam veel kenmerken van wat men destijds nieuw noemde. Feit is dat door de internet revolutie de Amsterdamse economie veel diverser werd. Harde klappen in de klassieke sectoren zijn goed gepareerd met extra groei aan banen en inkomen elders. In de huidige tegenwind blijkt de Amsterdamse economie sterker en flexibeler dan die in andere grote steden.

Dat heeft er ontegenzeggelijk mee te maken dat Amsterdam, mede door uw toedoen, deel uitmaakt van het selecte gezelschap intelligente knooppunt-steden. Dat levert ons veel werkgelegenheid. Maar ook concurrentievoordeel bij het aantrekken van nieuw talent. Niet voor niets groeit de Amsterdamse bevolking de laatste jaren sterk.

Vijftien jaar geleden werd veel van hetgeen ISOC en voorlieden als Koos Andriessen naar voren brachten, op zijn best als twijfelachtig gezien. U bent echter onverstoord door blijven innoveren en daarvoor is Amsterdam u de nodige dank verschuldigd.

Dankuwel.

SonnySweatvesten nederland Kinderen Truienamp; Jarman pepe Pepe Vesten Blouse Sale Jeans L45j3AR